Wizytówki

Wizytówka w sensie poligraficznym jest drukiem akcydensowym.
Wizytówka to zazwyczaj prostokątny, podręczny kartonik, zapisany treścią zależną od rodzaju wizytówki.
Towarzyszy chwilom nawiązywania znajomości, stając się elementem konwenansu.
Jest oznaką uprzejmości i szacunku, a współcześnie może też pełnić funkcje reklamowe.