Logo i logotypy

Logo to unikalna i charakterystyczna forma graficzna,
stylizowany napis, symbol lub inna forma ekspresji graficznej
służąca do identyfikacji marki, przedsiębiorstwa bądź organizacji.
Umieszcza się je na materiałach drukowanych,
reklamach, artykułach piśmienniczych, budynkach i pojazdach.