Plakaty

Plakat (z niem. Plakat, z niderl. plakaat, z fr. placard ‘tablica z afiszem’)
rodzaj wyrobu poligraficznego zaliczany do akcydensów.
Druk jednostronny dużego formatu (co najmniej A3), o charakterze informacyjnym,
ale czasem również propagandowym służący do umieszczania w stałych, publicznych miejscach
(rozklejany, umieszczany w witrynach)
.