Księga znaku

Podstawowa Księga Znaku to standaryzacja logo
– opis budowy logo i przykłady jak należy znak stosować dla prawidłowego używania.
Rozbudowana księga to bardziej szczegółowe opracowania oraz konkretne projekty realizacyjne
z użyciem logo i logotypu (WWW, samochody, reklama zewnętrzna itp).
Zasad w niej zawartych powinno się bezwzględnie przestrzegać dla dobra i jednorodnego wizerunku firmy.