Księga znaku

Podstawowa Księga Znaku to standaryzacja logo – opis budowy logo i przykłady jak należy znak stosować dla prawidłowego używania. Rozbudowana księga to bardziej szczegółowe opracowania oraz konkretne projekty realizacyjne z użyciem logo i logotypu (WWW, samochody, reklama zewnętrzna itp). Zasad w niej zawartych powinno się bezwzględnie przestrzegać dla dobra i jednorodnego wizerunku firmy.