Pan Tadeusz

książka » Pan Tadeusz

Pan Tadeusz, czyli ostatni zajazd na Litwie, to poemat epicki Adama Mickiewicza wydany w dwóch tomach w 1834. Ta epopeja narodowa powstała w latach 1833–1834 w Paryżu. Składa się z dwunastu ksiąg pisanych wierszem, trzynastozgłoskowym aleksandrynem polskim. Czas akcji: pięć dni z roku 1811 i jeden dzień z roku 1812. Epopeja jest stałą pozycją na polskiej liście lektur. W 2012 była publicznie odczytywana w akcji społecznej propagującej znajomość literatury polskiej Narodowe Czytanie Pana Tadeusza.

Facebook