Digital art

Sztuka cyfrowa to dzieło lub praktyka artystyczna
wykorzystująca technologię cyfrową jako część procesu twórczego lub prezentacji.
Od lat 60. do opisu tego procesu używano różnych nazw, w tym sztuki komputerowej i sztuki multimedialnej.
Sztuka cyfrowa sama w sobie jest objęta szerszym pojęciem sztuki nowych mediów.