Okładki książek

Okładka – zewnętrzny element książki, trwale połączony z blokiem książki.
Okładka jest wizytówką książki i przynależy reklamie, dlatego jej wykonanie powinno zachęcać czytelnika do lektury
i w odpowiedni sposób informować go o treści książki.