Behawioryści

Behawioryzm to filozofia nauki o zachowaniu ludzi oraz zwierząt.
W podejściu tym uznaje się istotną rolę środowiska jako czynnika,
który kontroluje zachowania organizmów
i indywidualnej historii uczenia się poprzez konsekwencje.