Behawioryści

Behawioryzm to filozofia nauki o zachowaniu ludzi oraz zwierząt. W podejściu tym uznaje się istotną rolę środowiska jako czynnika, który kontroluje zachowania organizmów i indywidualnej historii uczenia się poprzez konsekwencje.